ตารางเวลาเดินเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา

 • เรือออกจากท่าสาทรและท่าพระอาทิตย์ทุก 30 นาที
 • จากท่าสาทรไปท่าพระอาทิตย์ตั้งแต่ 09:00 - 19:15 น.
 • จากท่าพระอาทิตย์ไปท่าสาทรตั้งแต่ 08:30 - 18:30 น.
 • เรือขยายเส้นทางไปเอเชียทีคตั้งแต่เวลา 15.30 - 18:30 น. (จากท่าพระอาทิตย์) หรือ 16.00 - 19:00 น. (จากท่าสาทร)

Boat Timetable

 • Boat leaves Sathorn and Phra Arthit piers approximately every 30 minutes.
 • From Sathorn to Phra Arthit 09:00 - 19.15
 • From Phra Arthit to Sathorn 08:30 - 18.30
 • From 15:30 - 18:30 (from Phra Arthit) or from 16:00 - 19:00 (from Sathorn), boats extend their routes to Asiatique as well.

“昭帕耶游轮”(蓝旗)的开放时间:

 • 每三十分钟会有一艘船从沙吞码头开往帕拉阿提码头
 • 从沙吞码头到帕拉阿提码头的服务时间是09:00-19:15
 • 从帕拉阿提码头到沙吞码头的服务时间是08:30-18:30
 • 增加到河边夜市(Asiatique)的路线,从帕拉阿提码头 15:30-18:30 开船或从沙吞码头 16:00-19:00 开船。

จากท่าสาทรไปท่าพระอาทิตย์

Sathorn (BTS Saphan Taksin) to Phra Arthit

Sathorn (BTS Saphan Taksin) to Phra Arthit

จากท่าพระอาทิตย์ไปท่าสาทร

Phra Arthit to Sathorn (BTS Saphan Taksin)

Phra Arthit to Sathorn (BTS Saphan Taksin)

Ticket Fares

2 Ticket Types

 • All Day River Pass/ 白天间券 / 데이패스 / บัตรโดยสารไม่จำกัดเที่ยว (150 Baht from normal price 200 Baht)
  Unlimited "hopping" between 8.30 - 19.15 on the ticket date. (Last boats 19.15 from Sathorn)

 • Single-journey Ticket / 单程票 / 1回用交通チケット / 1회용 티켓 / ตั๋วเที่ยวเดียว (30 Baht from normal price 60 Baht)
  Valid for one "Hop off" only. Buy a new ticket to hop back on.